Masik Engroslager Ilulissanut tikilluarit

Massakkut allaffimmi atortussatit pisiarikkit aatsipallallugillu

 • Allaffimmi atortut
 • Peqqissutsimut tunngasut
 • Sulinermi atortut
 • Meeqqanut 
 • Sukisaarsaatit

Masik niueqatigilluartillugu akikillisaaffigitinnissamut periarfissaqarputit

Suliffeqarfiit qaammammut ataasiarlutik akiligassamik nassinneqartassapput

Ilulissani pisiguit kr. 200,- angullugu akeqanngittumik pajunneqassaatit

Illoqarfiit nunaqarfiillu tamaasa timmisartukkut umiarsuarmilluunniit nassiussiffigineqarsinnaapput

Saaffigisassaq: Aakattak Sandgreen, mobil 560744

Køb dine kontorartikler lokalt og få hurtig levering

 • Kontorartikler
 • Ergonomi & Velvære
 • Forbrugsvarer
 • Børneartikler
 • Kreativ

Bliv Masik Ilulissat erhvervs samhandelskunde og få rabat på dine køb

Erhvervskunder får en samlet månedsfaktura

Vi tilbyder fri levering i Ilulissat ved ordre over kr. 200,-

Vi sender til alle byer og bygder - luft eller skib

Kontakt: Aakattak Sandgreen på tlf. 560744

Total beløb:
  Til kassen