Masik Engroslager Ilulissanut tikilluarit

Massakkut allaffimmi atortussatit pisiarikkit aatsipallallugillu

  • Allaffimmi atortut
  • Peqqissutsimut tunngasut
  • Sulinermi atortut
  • Meeqqanut 
  • Sukisaarsaatit

Masik niueqatigilluartillugu akikillisaaffigitinnissamut periarfissaqarputit

Suliffeqarfiit qaammammut ataasiarlutik akiligassamik nassinneqartassapput

Ilulissani pisiguit kr. 200,- angullugu akeqanngittumik pajunneqassaatit

Illoqarfiit nunaqarfiillu tamaasa timmisartukkut umiarsuarmilluunniit nassiussiffigineqarsinnaapput

Saaffigisassaq: Aakattak Sandgreen, mobil 560744

Køb dine kontorartikler lokalt og få hurtig levering

  • Kontorartikler
  • Ergonomi & Velvære
  • Forbrugsvarer
  • Børneartikler
  • Kreativ

Bliv Masik Ilulissat erhvervs samhandelskunde og få rabat på dine køb

Erhvervskunder får en samlet månedsfaktura

Vi tilbyder fri levering i Ilulissat ved ordre over kr. 200,-

Vi sender til alle byer og bygder - luft eller skib

Kontakt: Aakattak Sandgreen på tlf. 560744

(0)